Wat is heemkunde ?

 

 

Heemkunde is, zoveel als mogelijk van wat wij hebben geërfd uit het verleden, in onze eigen gemeente, onze eigen thuis, (ons eigen heem), te verzamelen en bewaren.

 

In zo goed als in iedere gemeente is er een Heemkundekring, erfgoedcel of geschiedkundige vereniging met allemaal hetzelfde doel: het verzamelen van alles wat de plaatselijke geschiedenis heeft voortgebracht.

 

Zoals daar zijn, foto’s documenten, geschriften, boeken, doodsbrieven- en prentjes, alsook voorwerpen zoals huis, tuin en landbouwgerief.

 

En dit alles met het oog om al wat waardevol is te bewaren voor de toekomst en ons nageslacht.

 

Onze voornaamste taak was en is het aanleggen van een Heemkundige bibliotheek om zo te komen tot een uitgebreid informatie- en documentatiecentrum over de geschiedenis van Zonhoven. Maar ook uit de omliggende gemeenten bezitten wij over allerlei documentatie.

 

De Heemkundekring van Zonhoven werd opgericht in het jaar 1953 en sedertdien (sindsdien?) werden er al veel activiteiten aan de dag gelegd:

 

Om er enkele te noemen:

 

Het in kaart brengen, maar ook toezien op het onderhoud van monumenten, grenspalen en kapelletjes verspreid over de gemeente.

 

Het inrichtingen van tentoonstellingen en erfgoeddagen.

 

Publicaties van boeken, jaarboeken en tijdschriften, alsook ons dialectstrip welke uniek is. (Straks uitdelen aan de kinderen en leerkracht(en)

 

Vieringen van een 5 tal tot doctor gepromoveerde Zonhovenaren.

 

Advies aan de gemeente betreffende straatbenamingen.

 

Het ter plaatse gaan op de sites.

 

Zo hebben wij de vroegere grens tussen Hasselt en Zonhoven, op Termolen gelegen blootgelegd, alsook de grens tussen Genk en Zonhoven die hier achter op Termolen was gelegen kunnen achterhalen.

 

Dat het allereerste Belgische militaire kamp na de onafhankelijkheid van België in 1831 op de Teut was gevestigd, is door ons opnieuw onder de aandacht gebracht.

 

Verder helpen wij de wekelijkse bezoekers met de samenstelling van hun stamboom of kwartierstaat en geven advies betreffende het verwerven van een wapenschild. (Blad om eigen kwartierstaat samen te stellen meegeven.)

 

Ook helpen wij studenten, natuurgidsen en vele anderen op weg, die een of ander opzoeking doen in verband met hun school, werk, of gewoon als hobby, door hun de juiste informatie ter beschikking te stellen. Ook u zal als student in de toekomst van deze documentatie gebruik kunnen maken.

 

Foto’s, documenten, aktes, archieven, brieven, briefkaarten, dagboeken, werk- en trouwboekjes, stamboomgegevens van Zonhovense families, speciale oude gebruisvoorwerpen, alles is bij ons meer dan welkom. (Vouwblad voor thuis meegeven.)

 

 

De Heemkundekring.

Modelbouw-JB Zonhoven